Lek!

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.

Utställningen LEK! undersöker de bakomliggande mekanismerna till varför vi leker men vill också ge en överblick över lekplatsens historia och förutsättningar. Skandinavien har en rik och till stor del oskriven historia av gestaltade miljöer för lek, med många givande utbyten mellan Danmark och Sverige i synnerhet.

Till utställningen har kreatörer från fem olika fält bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text. Danska landskapsarkitekterna STED presenterar en modell ur sitt pågående projekt Sorøs Grønne Scene, arkitektkontoret Krupinski Krupinska visar sitt förslag på hur Davidhallstorget i Malmö skulle kunna omvandlas, danskollektivet Fanclub tolkar leken genom ett så kallat ”score” som besökare själva kan prova på. Konstnären Carl Boutard ställer tillsammans med det Malmöbaserade arkitektkontoret Our Architectural Office ut ett lekfullt skulpturförslag inspirerat av blåstång och serietecknaren Sara Granér delar tillsammans med filmaren Hanna Jageteg med sig av idéer om lek i staden.

Utställningen har interaktiva element där besökare, såväl vuxna som barn, kan göra avtryck och modellera sin egen lekplats – i sand, med hjälp av klossar eller vid ett ritbord. Under en avgränsad period kommer en bygglek upprättas på Hedmanska gården i samarbete med byggleken Guldängen, detta som en repris på den bygglek som 1976 uppfördes på samma plats.

Utställningen ska ses som ett inlägg i debatten kring hur vi designar och ger plats för lek i staden. Tankesmedjan Movium vid SLU och Boverket ger besökare en inblick i var forskning om lek befinner sig idag, hur planering och utformning av lekplatser ser ut och vilka ideal, styrdokument och material som präglar vår tids utformning av lekplatser.


Produktionsteam:
David Ottosson (fristående curator)
Lena Jungmark (Tankesmedjan Movium vid SLU)
Angelica Åkerman (Boverket)
Johanna Sjögren Duthy (Form/Design Center)
Maria Vieweg (Form/Design Center)

Utställningsteknik:
Håkon Garpestad
Pontus Rondahl

Utställningsgrafik:
Daniel Engvall
Viktor Jonsson

Tack till:
Helgo Zettervalls fond
Arkiv Samtal
ArkDes Samlingar

En utställning i samarbete med:
Svenskt Trä