Lek!

Vad innebär det att formge för lek i staden? Utställningen LEK! utforskar vilka tankemönster och yrkesgrupper som ligger bakom byggandet för lek och bjuder in besökare och kreatörer att fundera på hur vi designar eller inte designar för lek.

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.

Utställningen LEK! undersöker de bakomliggande mekanismerna till varför vi leker men vill också ge en överblick över lekplatsens historia och förutsättningar. Skandinavien har en rik och till stor del oskriven historia av gestaltade miljöer för lek. Danmark har varit särskilt intressant för lekplatsutvecklingen under nittonhundratalet. Lekplatsen revolutionerades i Köpenhamn under fyrtiotalet då den klassiskt skolade danske landskapsarkitekten C. Th. Sørensen etablerade så kallade ”skrammellegpladser”.​ Skrammellegpladserna var de första bygglekarna, och blev en inspirationskälla till den banbrytande landskapsarkitekten Lady Allen of Hurtwood, som koncist summerade en lekfilosofi i devisen “Better a broken bone than a broken spirit”.

I Sørensens anda tog den danske konstnären Palle Nielsen den anarkiska lekplatsen till en ny nivå med det sociala konstverket ​Modellen​– en utställning genomförd för första gången på Moderna Museet 1969, där barnens lek var själva konsten. Utställningen slog besöksrekord och hade samtidigt ambitioner som sträckte långt utanför konsthallen.

Egon Møller-Nielsen var en annan konstnär från Köpenhamn som i Stockholm på femtiotalet utförde banbrytande lekskulpturer i en skärningspunkt mellan konst, design och lek. De blev Stockholms första publika, abstrakta skulpturer – med leken som en trojansk häst.

Utställningen LEK! har interaktiva element där besökare, såväl vuxna som barn, kan göra avtryck och modellera sin egen lekplats – i sand, med hjälp av klossar eller vid ett ritbord. Under en avgränsad period kommer en bygglek upprättas på Hedmanska gården, detta som en repris på den bygglek som 1976 uppfördes på samma plats.

Utställningen ska ses som ett inlägg i debatten kring hur vi designar och ger plats för lek i staden. Tankesmedjan Movium vid SLU och Boverket ger besökare en inblick i var forskning om lek befinner sig idag, hur planering och utformning av lekplatser ser ut och vilka ideal, styrdokument och material som präglar vår tids utformning av lekplatser.


Utställningen är en satsning av Form/Design Center i samarbete med tankesmedjan Movium och curator David Ottosson.