Månen kan vara svart

Sakta växer grafiska sekvenser fram genom variation och repetition av former. Mönster i bild och ord. Upprepningar i struktur och tryck.

Konstlyftet startade 2011 och riktar sig till personer med kognitiva eller fysiska funktionshinder. Deltagarna inspireras av utställningar på Malmö Konsthall och arbetar med grafik i liten och stor skala. Alla deltar utifrån sina förutsättningar. Årets tema har varit bok.

Konstlyftet 2014 är ett projekt av Malmö Konsthall, KKV Grafik och Daglig verksamhet LSS och där medverkar Daglig Verksamhet LSS Bokbytet, Framtiden, Informationsgruppen, Konstfabriken, Kronan, Kulladal, Linnéhuset och Pappersmakarna.

Projektledare: Antje Nilsson, Malmö Konsthall och Ellisif Hals & Eva Hejdström, KKV Grafik.

Konstlyftet genomförs med stöd från Malmö Kulturförvaltning.