/ Foto: Jesper Berg

Metabolic Processes for Leftovers

Under 2019 kopplades en grupp designers samman med större tillverkande företag i södra Sverige i projektet What Matter_s 2.0 med uppgiften att, utifrån medverkande företags restmaterial som resurs, utveckla nya hållbara material och applikationer.

Resultaten presenteras i utställningen Metabolic Processes for Leftovers kuraterad av Köpenhamnsbaserade Kiosk Studio. Syftet med projektet What Matter_s 2.0 är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete och ta ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.

Medverkande:
Carl-Ludvig Svensson + Vida
Henriksson & Lindgren + Kiviks Musteri
Kajsa Willner + Stora Enso
LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv
Louise Hederström + Finja Prefab
M&E + Movomech

Curator:
KIOSK STUDIO

Se de medverkande prata om sina projekt på vår Play-kanal ››


What Matter_s 2.0 drivs av Form/Design Center och SPOK med stöd från Region Skåne.

Tack till: