Nimby

NIMBY är en utställning med fokus på delningsekonomins olika möjligheter och nivåer. Form/Design Center deltar i Malmös satsning som testbädd för delningsekonomi genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden.

Sharing Cities Malmö – Sege Park
Genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden är Malmö en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar i staden. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Malmös testbädd har ett primärt fokus på området Sege Park i norra Malmö. Sege Park ska utvecklas till att bli Malmös nya spetsområde och nationella skyltfönster för hållbar stadsutveckling. En utveckling som ska ske med primärt fokus på delningsekonomi och samverkan. Delningstjänsterna som utvecklas ska leda till minskad energi- och klimatpåverkan samt bidra till socialt hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på utveckling av innovativa och smarta delningstjänster som utvecklas med hjälp av digitala plattformar.

Testbädden i Malmö utformas samt ägs idag av: E.on, Form/Design Center, Lunds Universitet Internationella miljöinstitutet, Malmö stad, Sveriges Lantbruksuniversitet och Trianon AB. Under projektets gång kan även byggherrar, arkitekter och övriga aktörer som idag verkar eller vill verka i Sege Park ansluta sig till samarbetet. Projektet leds av Miljöförvaltningen Malmö stad med Oscar Pelin som projektledare.