Plots Prints Projections

Sex studier i trä och klimat. Utställningen ”Plots Prints Projections” visades under Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och premiärvisas nu i Sverige.

Utställningen introducerar sex nya svenska praktiker. Gemensamt för dessa är att de alla har arbetat med installationer i trä i ett nära samarbete med tillverkningsindustrin, i vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra. Olika arbetsmetoder och träets inneboende egenskaper har undersökts. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen. Utställningen ingår i samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect av Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, Svenska institutet och Folkhem.

Att undersöka och finstudera träets egenskaper är inte något nytt. Det finns en lång historia av studier i olika träslags växtsätt, deras blomning, cellstruktur och bark. Historiskt sett har detta redovisats både i ritningsform som projektioner och som kulörrika grafiska blad. Den mest kända och speciella trädbeskrivningen utgörs av de Xylothek som skapades i början av 1800-talet. Xylotheken var trädbibliotek i dess bokstavliga bemärkelse. Växtdelar från en trädsort samlades i en ask tillverkad av det specifika träslaget, formad som en bok och med en rygg av trädets bark. Träet utgjorde en behållare för trädet. Träet bevarade trädet till eftervärlden.

Att studera trä är att hantera skala – från hur cellulosafragment kan användas i nya material till globala frågor som hur våra skogar ska bevaras och brukas. Hur träd påverkar klimatet, men också hur trä påverkas av klimat- och väderförändringar. Förhoppningsvis kommer denna utställning att väcka frågor kring själva materialet, vår relation till det och vad som är fysiskt möjligt att göra med trä inom den samtida arkitekturen.

Medverkande i utställningen:

Curator: Ulrika Karlsson. Arrangör är Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä, Folkhem och Svenska Institutet.