/ Grundaren Jenny Nordberg berättar om vad SPOK är.

S–P–O–K

En utställning som presenterar exempel på produkter som alla tagits fram med hjälp av SPOKs plattform. Man kan också ta del av den nya hemsidan tillsammans med en ny bok om SPOK och lokalproduktion.

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Hemsidan synliggör lokala tillverkare och på så vis skapas fler möten och förenklar samarbetet mellan kreativa näringar och industri. I utställningen visas produkter där formgivare och tillverkare hittat varandra via SPOKs plattform.

Medverkande designers + tillverkare

 • Eva Moritz + Yalla Trappan
 • Gustav Carlberg + Rosengrens Metallgjuteri
 • Kajsa Willner + AC Snickeri
 • Kauppi Kauppi + Ifö Electric
 • Louise Hederström + Ekdahls Plåtindustri
 • M&E Design + Kullaro, AB Pressmekano
 • Lillian Öberg & Margareta Heijkenskjöld Holmgren + Yalla Trappan
 • Milan Kosovic / Sekt + Den Danske Keramikfabrik
 • Malmö Upcycling Service + Kirsebergs Plåt & Mekaniska, Ytbehandlarna i Skåne
 • Nestor Campos + Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad, Totallack i Malmö
 • Nestor Campos + M&E Ohlssons Klockgjuteri, Brantviks Måleriverkstad
 • Sara Emander & Sara Gullberg + Kirsebergs Plåt & Mekaniska
 • Siri Skillgate + Yalla Trappan
 • Studio Trojka & Jonas Larsen + Studio Glashyttan i Åhus
 • What The Heart Wants + Önnerups Snickeri

Om SPOKs expansion

Under 2019 har ett intensivt arbete bedrivits för att utveckla den tidigare digitala plattformen efter att Tillväxtverket, i enlighet med regeringens ambition att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige, beviljat SPOK medel för att expandera till hela landet.

Den nya hemsidan som kartlägger hela landet kommer ytterligare kunna synliggöra lokala tillverkare och på så vis skapa fler möten och förenkla samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Dessa möten kommer i förlängningen generera företagsamhet för både innovativa företag och tillverkningsindustrin. Målet med satsningen är att sprida plattformen nationellt med hjälp av ett nätverk av självgående, regionala hubbar som administrerar listningen av företag lokalt.