Ung Svensk Form 2015

Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas. Om att tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden.

I år är det tionde omgången av Ung Svensk Form. Genom åren har många nu välkända och etablerade formgivare varit med. Tävlingen och utställningen är ett bra sätt för unga formgivare att komma ut och bli synliga både i Sverige och världen.

Projektet startades 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö. De tidigare utställningarna har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Många av tidigare års utställare är numera väl etablerade inom sina respektive områden.

Deltagare i utställningen diplomeras och deras bidrag presenteras tillsammans med juryns utlåtande i utställningskatalogen. Stipendier delas ut till nominerade som särskilt har utmärkt sig.

Ung Svensk Form genomförs av Svensk Form i samarbete med IKEA och Stockholm Furniture & Light Fair.