Varvsstaden – åter till framtiden

Vid Kockums gamla varv, mitt i centrala Malmö ska 180.000 kvadratmeter historisk industrimark omvandlas till en ny stadsdel. När äldre industriella landskap blir aktuella för stadsomvandling utraderas de ofta från kartan. Så väl den tidigare identiteten som värdefulla materialresurser går då förlorade. Utställningen ”Varvsstaden – åter till framtiden” visar de unika möjligheterna i att återanvända befintliga material.

Varvsstaden bildar en viktig del av Malmös utvecklingshistoria och har ingått i flera generationer Malmöbors liv och vardag. Varvet var en del av Malmös identitet och hade även stor påverkan på Malmös kultur. Malmös industriella förflutna finns inbäddat i Kockums gamla byggnader, och de råa, gedigna och patinerade materialen berättar alla historien om platsens tidigare liv. Därför är det både viktigt och nödvändigt att de olika materialen tas på allvar.

– För att kunna skapa en ny hållbar stadsdel och samtidigt bygga vidare på Varvsstadens historia och identitet är det logiskt att nyttja potentialen i de stora materialresurser som området redan är försett med, säger Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden AB.

Varvsstaden AB har låtit utarbeta en dokumentsamling bestående av tre delar; Kompass, Idékatalog och Materialkatalog.

Att nyttja befintliga material
Den här utställningen tar avstamp från Idékatalogen vars syfte är att ge en inblick i de många möjligheter som finns till att återanvända befintliga material inom framtida projekt. Idékatalogen tydliggör vilken värdefull resurs materialen utgör eftersom de kan generera nya affärsmöjligheter, skänka området en unik karaktär och bespara miljön stora mängder CO2-utsläpp. Idékatalogen ger även en överblick över de vanligast förekommande materialslagen som finns i Varvsstadens olika befintliga byggnader (betong, tegel, glas, stål och trä). Ett helt nytt grepp inom stadsomvandling är att dessa material betraktas som Varvsstadens materialbank, vilken möjliggör att olika lämpade material bildar nya resurser via återvinning, återbruk eller upcycling inom den framtida stadsdelen.

Varvsstaden AB:s mål är att så långt det är möjligt tillgodogöra sig platsens unika förutsättningar, där befintliga material nyttjas för att bygga en ny hållbar stadsdel och därigenom bibehålla en för Varvsstaden kännetecknande och unik känsla.

Läs mer: varvsstaden.se

Utvecklingsprojektet Varvsstaden och tillhörande markområde samägs av PEAB och Balder, med Varvsstaden AB som aktör inom stadsutveckling.