Woodland Sweden

En utställning som visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former – från det exotisk vilda i ett ”Naturum” i Lappland till ett modernt dagis i en förort till Stockholm.

Sverige är synonymt med trä. Från luften kan man knappt urskilja mindre samhällen bland alla träd. Den största delen av timret går till sågverk, där det sågas eller hyvlas till plankor för byggindustrins behov. Tidigare var detta en småskalig industri – de små röda stugorna är för Sverige vad skyskraporna är för USA – men numera siktar industrin på stora byggprojekt och massproduktion. Enligt Träbyggnadskansliet, som främjar träbyggande i Sverige, byggs i dag 10–15 procent av alla nya flervåningshus i trä, och andelen ökar för varje år.

Från ett ekologiskt perspektiv är detta givetvis klokt – trä är en både förnyelsebar och återvinningsbar resurs. Men trä är klokt också ur ett arkitektoniskt perspektiv, åtminstone att döma av det stora antalet träbyggnadsprojekt på arkitekternas ritbord.

De mest personliga byggnadsexemplen återfinns i småskaliga projekt – i privata hus och fritidshus och med moderna tolkningar av traditionella byggtekniker. Men numera är också storskaliga projekt med och bryter ny mark. Den folkliga arkitekturen har fått sällskap av ett mer high tech-betonat synsätt, och flera lokala myndigheter har gjort sig kända genom träbyggande. Att man i skogsrika områden bygger största delen av alla större konstruktioner i trä är knappast någon överraskning, men nu är också huvudstaden Stockholm på väg att sälla sig till skaran. Genom att blicka bakåt leder arkitekterna i Sverige utvecklingen framåt.

Arrangör är Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä, Folkhem och Svenska Institutet.