Woodlife Sweden

Utställningen Woodlife Sweden sätter användaren av den byggda miljön och produkter i centrum. Besökaren tas med på en resa genom Sverige med dess olika klimat och förhållanden – från stad till land och från småskaliga till stadsomvandlande projekt, exteriört såväl som interiört.

Sverige har en lång tradition av att använda naturens råvaror i samhällsbyggandet. Inte minst skog vilket inte är särskilt förvånande eftersom den täcker 70 procent av Sveriges yta. Trä är en stor del av vår vardag och bidrar till vårt välbefinnande. Användningen av trä är djupt rotad i svensk kultur och har inspirerat många konstnärer, författare och hantverkare genom århundradena.

Arkitekter, formgivare och stadsplanerare är vana vid att kombinera innovation, erfarenhet baserat på kulturarv och färdigheter för att skapa unika utrymmen och föremål

Ett hållbart samhälle tar också hand om skogen som en förnybar levande resurs. I Sverige har användningen av trä och skog skyddats enligt lag sedan 1903 och när ett träd avverkas planteras minst två nya. Den svenska skogen ökar i storlek även om landet är en stor leverantör av träprodukter såväl nationellt som internationellt.

De flesta av de projekt som presenteras i utställningen är antingen färdigställda eller under produktion medan andra för tillfället är starka visioner om en bättre framtid.


Producerad 2020 av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt trä, Träpriset och Skogsindustrierna.