OPEN CALL: Visuell identitet Southern Sweden Design Days

Form/Design Center söker en designer/designbyrå för uppdraget att ta fram en visuell identitet för Southern Sweden Design Days.

I maj 2020 hålls första upplagan av Southern Sweden Design Days – ett internationellt designevent i Malmö. På en mängd platser i staden organiseras aktiviteter såsom utställningar, seminarier, nätverksevent och festligheter. Det övergripande syftet är att visa upp den sydsvenska designscenen, från ett konceptuellt perspektiv snarare än kommersiellt och med inriktning mot process, material, tillverkning, hållbarhet och innovation. Innehållet skapas av kreatörerna och Form/Design Center står som samlande aktör.

southernswedendesigndays.com

Fram till den 16 juni 2019 är det möjligt att lämna in en intresseanmälan för uppdraget. Tre kandidater kommer att väljas ut för individuella möten där uppdragsgivare och designer träffas och diskuterar uppdraget. Designern får möjlighet att presentera visuella inspirationsexempel (exempelvis mood boards) med olika riktningar/tankar, samt hur man skulle vilja ta sig an uppdraget.

Individuella möten med de tre utvalda kandidaterna hålls den 26 och 27 juni. Efter dessa möten väljs slutligen en designer/designbyrå ut som erhåller uppdraget att utveckla en färdig grafisk profil.

Mål

Skapa ett nytt varumärke för det årligt återkommande evenemanget Southern Sweden Design Days.

Att tänka på

Den grafiska profilen ska användas under många år framåt och bör hålla över tid. Samtidigt ska varje år kännas nytt och spännande med årligen nya teman för innehållet. Detta bör vägas in i det visuella uttrycket.

Målgrupp

Designintresserad allmänhet. Branschutövare inom arkitektur, design och konsthantverk. Inköpare, curators, journalister, fotografer, bloggare, influencers.

Räckvidd

Lokal, nationell och internationell räckvidd.

Att leverera

Grafisk profil – Logotyp, typsnitt, färger, eventuella grafiska profilelement. Exempel på tillämpningar i 3–4 utvalda kanaler.

Kanaler

Stortavlor, hemsida, trycksaker, kartor, app, flaggor, skyltar, tygpåsar, annonser, sociala medier.

Budget

Arvode individuellt möte 5 000 kr. Den som slutligen väljs för uppdraget erhåller ytterligare 35 000 kr för framtagning av färdig grafisk profil.

Övrigt

Den grafiska profilen ska efter avslutat uppdrag vara fri att använda och implementera i olika kanaler såsom stortavlor, hemsida, trycksaker, kartor, app, flaggor, skyltar, tygpåsar, annonser, sociala medier osv. Färdig design och produktion i dessa kanaler kommer att ligga i ett separat uppdrag och innefattas inte inom ramen för denna budget.

Intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan senast den 16 juni!
Klicka här »