Sharing economy

Från och med 2016 har Form/Design Center ett utökat uppdrag att vara en kunskapshub gällande delningsekonomi. Delning som inte bara handlar om delning av varor och tjänster utan även kunskap. Innovations- och designprocesser. Under 2017 genomförs seminarier mm som också kommer att beröra cirkulär ekonomi.

Satsningarna som kommer att utvecklas under 2017 görs i samarbete med Miljöförvaltningen i Malmö stad.