Malmö befinner sig fortfarande i en dynamisk utveckling. Just nu utvecklas kvarteren vid Centralstationen till ett starkt regionalt centrum genom flera nya projekt i Malmös stadsrum. Malmös resa/omvandling till en postindustriell kunskapsstad har gått rekordsnabbt och stadens fortsatta utveckling behöver nya mötesplatser för människor med olika kunskaper, erfarenheter och idéer i en kulturell mångfald.

Staden gör, med dessa satsningar, en nystart på sin resa och håller på att forma en ny berättelse för vårt nästa steg i stadsutvecklingen i Malmö. Här finns Malmö Live, stadens nya Konsert- och kongressanläggning med ett nytt hotell, en fortsatt satsning på Malmö Högskola och World Maritime University, kontorshuset Glasvasen vid Centralstationen, Studio – hotell och mötesplats, samt nya bostäder och kontorshus. Genom stadens initiativ, med till exempel nyckelprojekt som Malmö Live, skapas förutsättningar och en grundtrygghet för framtida investeringar från den privata sidan. Samarbete och samsyn, medskapande och kunskapsallianser är våra redskap för att bygga staden på ett demokratiskt och hållbart sätt. De nya satsningarna generar sysselsättning, kompetenser, kulturkluster, en ökning av besöksnäringen och sätter Malmö på kartan genom en kvalitativ hög arkitektonisk nivå.

Malmö Live, kärnan i området, kommer att bli ett av stadens heta kulturnav. En attraktiv och spännande mötesplats som ska fungera 24 timmar om dygnet och som binder samman gamla staden med Universitetsholmen och Västra hamnen. Initiativ som Malmö Live för upp staden som en intressant tummelplats för nya kreativa och nyskapande verksamheter.