Färsk befolkningsstatistik visar att allt fler bor och vill flytta till Skånes landsbygder. Hur möter våra visionsdokument denna verklighet, inte minst i spåren av pandemin? I samtalet diskuteras hur gestaltningspraktik kan medverka till ett perspektivskifte för att vi tillsammans kan skapa mer robusta och sammanhållna lösningar för landsbygderna.

Medverkande

Moderator: Tinna Harling  – Arkitekt, Röd Arkitektur, Egnahemsfabriken Åsa Bjerndell – Arkitekt, White arkitekter Per-Johan Dahl – Arkitekt och lektor, LTH Pia Sander – Kanslichef, Skånes Hembygdsförbund Nils Phillips – RUAB och Röstånga tillsammans Malin Wildt-Persson – Projekt- och processledare (bl a Näsum platsutveckling och Leader Skånes Ess)