Var finns kompetensen och hur ser kunskapsförsörjningen ut på sikt? Behöver nya disciplinöverskridande samverkansformer utvecklas? Har vi behov av en mer samlad strategi – inom arkitekturområdet, men även inom angränsande fält? Hur kan kulturmiljöaspekterna bli en angelägenhet inte bara för arkitekter, arkitekturhistoriker och antikvarier, utan även för lovgivande myndigheter, fastighetsutvecklare och  branschen i stort? Frågorna är många och brännande aktuella idag när det i så hög grad handlar om att bygga och bygga om i det redan byggda!

Livestream

Program

Kl 11:45–12:00: Inledning. Lunchsmörgås serveras.

Kl 12:00–13:50: Block 1. Principiella aspekter i kulturmiljöprojekt med utgångspunkt i exempel inom byggnad, inredning och landskap. Deltar: Matti Klenell, inredningsarkitekt MSA på Matti Klenell Arkitektkontor, om Nationalmuseums nya restaurang, Karin Alzén, arkitekt SAR/MSA och chef för Fokus Skärholmen, om hur stadsutveckling möter miljonprogrammets kulturarv, Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA på LTH om två sätt att närma sig nya tillägg: Skissernas museum och tillbyggnaden till World Maritime Museum samt Katarina Nyström, Trafikverket, om att bygga infrastruktur rakt igenom ett världsarv: E6 i Tanum.

Kl 13:50–14:30: Mingel, förfriskningar.

Kl 14:30–16:30: Ett undersökande panelsamtal med representanter från olika aktörer inom utbildning, kulturmiljövård och arkitektur följer upp frågorna i dialog med seminariedeltagarna. Medverkande: Professor Christoffer Harlang, Konstakademin Köpenhamn, arkitekt SAR/MSA Christer Malmström, LTH, antikvarie Kristina Skarvik, Skarvik & Carlsson Byggrådgivning, Krister Olsson, universitetslektor vid Kulturvård, Göteborgs universitet, arkitekt SAR/MSA Kerstin Barup, LTH.

Martin Rörby, ledamot i akademin, är dagens moderator.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekters Kulturmiljöakademi
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Anmäl dig här.