Små och stora böcker, limmade, vikta och sydda böcker, böcker med innehåll, böcker som kan användas, böcker med fina bindningar, böcker med olika papper, lådor till böcker och mycket annat – allt börjar med papper!

Eva Hejdström är konstnär och bokbindare. Eva studerade måleri på Glasgow School of Art i Skottland och fortsatte med att utbilda sig i bokbindning, både i traditionella tekniker och innovativt bokbinderi. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i konst och design, och håller kurser och workshops i bokbindning och Artists’ Books.

Eva arbetar främst med teckning, kollage, grafik och använder bokformatet som ett konstnärligt uttryck, både med form, innehåll och som objekt. Har även arbetat med måleri, skulptur och installationer.