Behovet att fortlöpande testa och erfarenhetsåterföra i takt med att frågorna eller projekten förändras. Om digitaliseringens möjligheter för detta och rollen av en tydlig plattform som bas för diskussionerna.

Seminariet tar sin utgångspunkt i rapporten med samma namn som släpps under kvällen, i vilken fem nordiska och internationella plattformar inom designområdena har studerats: Innosite, Archileaks, Konstitutet, Smart Geometry och Helsinki Design Lab.

Rapporten vill visa på möjligheter för medskapande, tvärsektoriella kopplingar och alternativa affärsmodeller och öppnar upp för en dialog om en plattform i Malmö. Projektets inriktning ligger väl i linje med en kreativ innovationskultur. Att samverka och dela erfarenheter och kunskap bidrar också till tillväxt liksom till en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling.

Seminariet genomförs som ett panelsamtal under ledning av Eva Engquist, ordförande i styrelsen för Form/Design Center. I panel kommer bland annat följande personer att delta, Gunilla Kronvall – Sveriges Arkitekter Skåne, Hedda Arild – Okidoki arkitekter och redaktör för Archileaks, Johan Pitura – Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor, Annelie Håkansson – initiativtagare och delaktig i studien, Birgitta Ramdell – Form/Design Center och delaktig i studien, Caroline Dahl – Tankesmedjan Movium och delaktig i studien.

Seminariet är en del av Skåne Innovation Week.

TID: Den 30 maj, kl. 16.00-18.00
PLATS: Form/Design Center i Malmö.
ANMÄLAN: Anmäl dig via biletto.se
ARRANGÖR: Form/Design Center och Movium

movium