Malmö är centrum för Sveriges serietecknarscen, och det är mycket som hänt på området de senaste decennierna. Men innebär den starka ställning serierna har fått också bättre villkor för serietecknarna? Hur ofta finansierar serietecknarna själva utgivningen genom egna förlag? Hur ser marknaden och villkoren ut utomlands?

TID: 28.05.16 14-16 + release av Tecknaren kl 16-18
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Svenska Tecknare