Sädesmagasinet som blev designcenter i modern tid, står nu inför ansiktslyft. Ny entré, en öppnare helhet, ny hiss och nya strukturer för utställningar, café och butik. Just nu – en total byggarbetsplats, stora hål mellan bjälklager, jordgolv i källaren, män i gula jackor med stora reflexer befolkar våningarna. Verksamheten (i nerskalad version) och arbetsplatserna ligger för tillfället i Restaurang Johan P’s källare, tvärs över gatan från Hedmanska gården. Personalen kallar det Berlinkontoret, de växlar mellan byggarbetsplats och restaurangmiljö.

Birgitta Ramdell (verksamhetsledare) pratar en stund om bygget, framtid och drömmar. Frågorna är resonerande, vad, när, hur och varför?

Varför?
Det finns många svar på varför man drar igång en så stor satsning. Rent konkret är det för att följa med vår moderna samtid och bemöta de krav som ställs på ett designcenter idag, säger Birgitta. Utvecklad tillgänglighet, öppenhet, kvalité på både utställningsmiljö, evenemangsönskemål och ur arbetsmiljösynpunkt.

En annan dimension är att förverkliga en flerårig dröm, att fysiskt öppna upp huset. Byggnaden är en gång uppförd för att fungera som ett sädesmagasin, vilket ger det både charm och karaktär. Huset har en stark identitet och egenvärde i sig själv. Att verka i en 150 år gammal byggnad kräver ju också sitt, och då inte minst att göra huset mer anpassat till dagens krav på ett designcenter i vår samtid. Vi är mycket glada över att få öppna upp både huset och verksamheten genom denna renovering och tror det kommer att innebära jättemycket för upplevelser och besök hos oss.

När?
Vi tog tillfället i akt kan man säga. Form/Design Center har sin 50-årsdag när vi öppnar upp det nya huset, ett bra datum att sträva mot för nyöppning – i ny form. Tidsmässigt kändes det som ”nu-eller-aldrig” för något år sedan när drömmarna faktiskt stod inför att realiseras, och planer börjades smidas på riktigt. Allt pekade mot födelsedagen.

Hur?
Vi gör ju inte detta själva! Vi är en enad trupp av samarbetsparter, vänner, stad och region som står bakom satsningen. Fastighetsägaren är ju staden, och det är tryggt att ha dem i ryggen i den här processen. Tillsammans med dem, Wingårdhs arkitekter och flera generösa parter genomförs ombyggnaden.

Wingårdhs arkitekter?
Ja, jag är lycklig över att Wingårdhs tog i hand på att med nöje rita om vårt entréplan. Och mer därtill. De är fantastiskt proffsiga och duktiga – visionära och lyhörda på samma gång. Gert har ett öga på oss genom processen, men främst är det Joakim och Maria Lyth som vi arbetar med. De är kreativa, konstruktiva och realistiska. Tre fantastiska egenskaper att ha när man arbetar med denna typ av projekt. De har närmat sig byggnaden med den respekt ett byggnadsminne kräver, dock varit djärva i sina tillägg och inte backat i sina estetiska idéer. Det gillar jag verkligen!

Framtid?
När vi nyöppnar i den närliggande framtiden vill vi att hela huset skall kännas som ett ”möjligheternas” designcenter, en självklar, lustfylld och berikande plats för våra breda ämnesområden. Barn står mycket i fokus för diskussion, och vi arbetar med att ta fram ett pedagogiskt program kring Bruno Munaris tankar kring design. Generellt för både barn och vuxna vill vi göra mer visningar och skapande workshops. Att satsa på de viktiga personliga och kvalitativa mötena, att använda vår kunskap som finns bland alla som jobbar här i huset och sprida den lust som finns för ämnesområdena.

I en mer långsiktig framtid ser jag gärna mer och fler samarbeten, att vi får fötter och kan ta verksamheten till andra platser i landet och världen. Men det är nästa dröm. Nu skall jag och min personal först sjösätta denna!