Café Philo är en dialogform enligt sokratisk modell. Samtalsformen är strukturerad men tillåtande. Alla synpunkter får plats och alla kommer till tals utan att bli avbrutna. Cafédialogen bjuder upp till frågeställningar och samtal som det inte finns plats eller kultur för i vardagens samtal och möten. Dialogformen bidrar till nya perspektiv och tankegångar, där frågorna ofta blir fler än svaren.

TID: Måndag 2 december kl 19-21
PLATS:
Form/Design Center
ARRANGÖR:
Liv Cardell och Form/Design Center
Ingen föranmälan krävs.