Som månadens formgivare i november lanserar Kristofer sitt projekt 4x100 – 100 armaturer 100 dagar 100 minuter 100 kronor och ställer under perioden 9-30 november löpande ut de första 20 armaturerna samt programförklaring. I samband med utställningen håller Kristofer ett föredrag om projektet i allmänhet och ljuset i synnerhet.

TID: Torsdag 21 november kl 17.30-19
PLATS: Form/Design Center