Fri entré

Hållbar utveckling

Form/Design Center arbetar långsiktigt med hållbarhet inom ramen för gestaltad livsmiljö. Genom specialkompetens och ett brett kontaktnät belyser vi ämnet utifrån flera olika perspektiv. Med fokus på tvärsektoriell samverkan bidrar våra utvecklingsprojekt med framåtblickande kunskap som stärker förutsättningarna för FN:s globala hållbarhetsmål.

Se eventet Frontiers of Circular Architecture

Under New European Bauhaus Festival, 9 juni 2022, samarrangerade Form/Design Center och SUSTAINORDIC eventet Frontiers of Circular Architecture. Eventet fokuserade på frågan om hur vi med hjälp av design och arkitektur kan bekämpa klimatförändringar och bygga en hållbar framtid. Se sändningen i sin helhet här!

Läs mer