Fri entré

Hållbar utveckling

Form/Design Center arbetar långsiktigt med hållbarhet inom ramen för gestaltad livsmiljö. Genom specialkompetens och ett brett kontaktnät belyser vi ämnet utifrån flera olika perspektiv. Med fokus på tvärsektoriell samverkan bidrar våra utvecklingsprojekt med framåtblickande kunskap som stärker förutsättningarna för FN:s globala hållbarhetsmål.

New European Bauhaus

New European Bauhaus

Form/Design Center är utsedd som officiell partner i Europeiska kommissionens satsning New European Bauhaus (NEB) – ett initiativ som tillför en kulturell och kreativ dimension till den europeiska gröna omställningen för att främja hållbar innovation, teknik och ekonomi.

Läs mer