Fokus för plattformen är att samla in och sprida goda nordiska exempel på hållbar produktion och konsumtion internationellt, samt att stimulera till utveckling av nationella policies inom området. Projektet tar utgångspunkt i ett gemensamt manifest som tagits fram för att inspirera till hållbara konsumtions- och produktionsmönster, med tolv underliggande delmål. Delmålen kopplas till pågående nordiska projekt med uttalade hållbarhetsambitioner inom gestaltad livsmiljö. Projektets främsta målgrupper är beslutfattare, politiker och akademi.

SUSTAINORDIC

Nätverket SUSTAINORDIC bildades 2015 när ett antal nordiska organisationer inom arkitektur-, stadsutvecklings- och designområdet beslöt sig för att stärka sin samverkan över gränserna genom ett formaliserat partnerskap, där visioner och mål för samverkan gemensamt sattes upp. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och går i enlighet med deras vision om att sprida det nordiska perspektivet internationellt. Medverkande parter är ArkDes och Form/Design Center i Sverige, Design Forum Finland, DOGA i Norge, Dansk Design Center samt Iceland Design Centre. Initiativtagare och projektägare till SUSTAINORDIC är ArkDes och Form/Design Center. ArkDes är projektets förvaltningsorgan.

The Nordic Report

SUSTAINORDIC ger årligen ut boken The Nordic Report som lyfter fram goda exempel inom hållbar produktion och konsumtion i Norden. Publikationen är en sammanfattande omvärldsbevakning och djupdykning inom FN:s globala mål 12 – hållbar produktion och konsumtion

The Nordic Report 03 gör en djupdykning för en ökad insikt och förståelse inom Mål 12 i Agenda 2030 med tolv fördjupade fenomen. Finns att läsa online på sustainordic.com eller till försäljning i Form/Design Centers butik och webbutik ››

The Nordic Report 02 innehåller tolv intervjuer och över hundra initiativ som arbetar mot FN:s globala mål 12 - hållbar produktion och konsumtion. Finns att läsa online på sustainordic.com eller till försäljning i Form/Design Centers butik och webbutik ››

The Nordic Report 01 lyfter fram goda exempel inom hållbar produktion och konsumtion i Norden med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv. Finns att läsa online på sustainordic.com eller till försäljning i Form/Design Centers butik och webbutik ››

Kontaktpersoner

Helena Uesson, projektledare helena@formdesigncenter.com

Joline Bäcker, projektassistent joline@formdesigncenter.com

Josefin Tissingh, samordnare josefin.tissingh@arkdes.se