ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design i Stockholm. De är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

ArkDes uppdrag är att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare. Sverige befinner sig mitt i en byggboom som kommer att påverka våra städer i årtionden framöver. ArkDes diskuterar och debatterar denna förändring genom seminarier, utställningar, kampanjer och forskning kring svensk och internationell arkitektur och design.

Genom utställningar, evenemang och debatter på museet och i hela landet verkar ArkDes för att uppnå sina mål. Deras skolprogram och världsunika samlingar och bibliotek sprider kunskap om arkitektur och design. ArkDes deltar också i en rad internationella nätverk och forskningsprojekt.

Förutom att vara ett museum har ArkDes ett unikt uppdrag från Regeringen att verka för att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. Detta kallas ArkDes Mötesplats – en arena för debatt och forskning om arkitektur och urbanism i Sverige.

Läs mer om ArkDes »