Dansk Design Center

Som Danmarks nationella designcenter är Dansk Design Centers uppdrag att öka användningen av design i näringslivet, bidra till att stärka designindustrin samt utveckla och profilera dansk design nationellt och internationellt.

Danmark har en unik designberättelse. Dansk Design Center är förankrat i historien och i de egenskaper som dansk design står för, men det är också inriktat på framtiden. DDC verkar i skärningspunkten mellan näringslivet, designbranschen, utbildnings- och forskningsinstitutionerna och offentliga institutioner. De har höga ambitioner, men också en känsla av ödmjukhet och en tydlig förståelse att uppgiften att öka företagens användning av design endast kan genomföras i öppna partnerskap.

Läs mer om Dansk Design Center »