Design Forum Finland

Design Forum Finland är en finländsk främjandeinstitution för finländsk konstindustri. Den grundades 1875 som en fortsättning på Finskt Design Center som upphörde med sin verksamhet samma år. Det hette i början Design Forum och var ett gemensamt projekt för Konstföreningen i Finland och Industrikonstförbundet Ornamo, understött av handels- och industriministeriet med syfte att ordna utställningar och upprätthålla kontakten mellan industrin och designorganisationerna.

Design Forum Finland strävar idag mot att främja den finländska industrins och kulturens konkurrenskraft och utveckling genom högklassig design. De strävar efter att göra finsk design känd och öka användningen av design inom industrin.

Design Forum Finland har kommit att bli ett kunskapscentrum som har utställningar i Finland och utomlands, olika projekt genom vilka man vill öka användningen av design, informations- och publikationsverksamhet. De har även instiftat ett antal pris som delas ut årligen: Kaj Franck- priset för formgivare, 1992; Pro Finnish Design-priset, 1990, ersattes 2002 av tävlingen Fennia Prize-Promoting Design med vidhängade pris; priset till Årets unga designer, 2000 i samband med Konstflitföreningens 125-årsjubileum; samt det vid samma jubileum instiftade Estlander-priset (efter Carl Gustaf Estlander), som utdelas till personer som utfört stora insatser inom konsthantverket, konstindustrin och den industriella formgivningen.

Läs mer om Design Forum Finland »