DOGA

Design and Architecture Norway (DOGA) är en stiftelse under ministeriet för industri och fiskeri, som arbetar för att stärka design- och arkitekturämnets roll i Norge. 2013 beslutade regeringen att slå samman Norska Designrådet och Norsk Form. Resultatet blev inrättandet av Norwegian Design and Architecture Center 2014. Under 2017 bytte stiftelsen namn till Design and Architecture Norway, fortfarande med det korta namnet DOGA.

DOGA som en del av det offentliga politiska instrumentet för ökad innovation, arbetar för förnyelse och värdeskapande i det norska näringslivet och den offentliga sektorn. Målet är att Norge ska använda design och arkitekturkompetens för att skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och att utrusta företag och den offentliga sektorn för omstrukturering. DOGA har arbetar med att ta fram ett antal aktiviteter som stärker området design och arkitektur och kopplar detta fält till andra typer av företag genom att experimentera, samla in och lära.

Förutom sina egna aktiviteter samarbetar DOGA med andra spelare. Dessa kan omfatta andra aktörer i det politiska instrumentet och andra ministerier, utbildningsinstitutioner, branschorganisationer, nationella företagskluster, forskningsprogram och kompetensprogram.

Läs mer om DOGA »