Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är en stiftelse för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare.

Majoriteten av de konsthantverkare och slöjdare som har valt att ansluta sig till Konsthantverkscentrum arbetar med småskalig produktion i egen regi. I dag samlar Konsthantverkscentrum cirka 770 konsthantverkare och slöjdare under ett och samma tak.

Kvalitets- och kunskapssäkring är ledstjärnan i verksamheten sedan starten 1990, och Konsthantverkscentrum är i dag en etablerad länk till konsthantverket i Sverige. Konsthantverkscentrum erbjuder fortbildning, seminarier och omvärldsbevakning. Organisationen skapar även mötesplatser för konsthantverket i form av utställningar, marknader och mässor.

Den primära målgruppen är yrkesverksamma konsthantverkverkare och slöjdare. För att nå ut etablerar de samarbeten med olika aktörer – näringsidkare, organisationer, föreningar – och går även ut publikt för att nå potentiella kunder.

Läs mer om Konsthantverkscentrum »