Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är en stiftelse för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har funnits sedan 1990 och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Idag har vi drygt 700 medlemmar spridda över hela landet.

Konsthantverkscentrum verkar för att synliggöra, utveckla och höja konsthantverkets ställning på den samtida kulturscenen, såväl nationellt som internationellt. Det gör vi bland annat genom att agera kunskapsbank, att initiera samtal och dialog, arrangera publika evenemang och utställningar, samt genom att stötta och marknadsföra våra medlemmar i olika sammanhang. Vi har även en uppdragsförmedlande funktion och arbetar för att främja samarbeten mellan medlemmar och olika organisationer, företag och institutioner. Målet är att stärka konstartens status och se till att alla utövare på sikt får en förbättrad ekonomisk situation.

Läs mer om Konsthantverkscentrum »