Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt åskådliggöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling. Den ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Nationalmuseums samlingar är mycket omfattande och innehåller måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag.

Myndigheten Nationalmuseum leds av överintendenten som utses av regeringen. Nationalmuseums är organiserat i sex avdelningar: förvaltning, avdelningen för arkiv och bibliotek, avdelningen för bevarande och foto, avdelningen för forskning, avdelningen för samlingar samt avdelningen för utställningar.

Läs mer om Nationalmuseum »