Släppmingel för Tidskriften STAD #28

STAD nr 28 är här! Temat är Urban natur – human stad. Vi firar att Tankesmedjan Movium vid SLU fyller 40 år! I ett samarbete med Arkitekturakademin och SLU Landskap lyfter vi fram Politik för gestaltad livsmiljö.

Möt Per Andersson, landskapsarkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap, i ett samtal om vilken roll offentliga rum kan tänkas spela i framtidens stadsplanering. Kom och mingla och få STAD, popcorn och lemonad! Titti Olsson, chefredaktör för STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Movium
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen