Vårutställning 2015 – program

Form/Design Center samlar åter regionens design- och arkitektutbildningar till en gemensam examensutställning. Under tre dagar fyller vi Mitt Möllan med intressanta och tänkvärda projekt. Lördagen den 30 maj bjuder lärare och studenter på föreläsningar och projektpresentationer.

11.00 – 11.45
DESIGN TALK
Christel Brost och Helena Ondrus samtalar om vad flytten till Niagara innebär för två designprogram på Malmö högskola.

12.00 – 12.45
Grafisk design, Malmö högskola
Föredrag av professor Martin Farran-Lee.

13.00 – 13.45
Produktdesign, Malmö högskola
”Från idé till produkt”.
Studenterna presenterar sina projekt.

14.00 – 14.45
Arkitekturskolan, Lunds universitet
”Vår arkitektur”
Viktor Nyman berättar om projektet Den sociala bron
Lucy Roth berättar om projektet Till Fots – yttre och inre vandringar genom Malmö

15.00 – 15.45
Landskapsarkitektur SLU Alnarp
”I huvudet på en landskapsarkitekt”
Studenter håller en presentation om vad landskap är, vad deras utställning berör och varför de brinner för det.

16.00 – 16.45
Visuell kommunikation, Malmö högskola
Studenter presenterar utbildningen och sina examensprojekt.

17.00 – 17.45
Industridesignskolan, Lunds universitet
”Hur löser du problem?”
Studenter presenterar utbildningen och sina examensprojekt.