Möte med en kopp

Form/Design Center och Konsthantverkscentrum driver gemensamt under två år projektet Möte med en kopp. Med start i oktober 2019 kommer sammanlagt sex koppar och dess upphovspersoner att presenteras i Form/Design Centers kafé och butik som säsongens kopp.

Projektet sätter koppen i fokus i syfte att lyfta mötet med det handgjorda och personen som står bakom. Målet är att erbjuda allmänheten en taktil upplevelse genom att kunna välja den aktuella koppen i kaféet till sin fikastund. För tillverkaren ges en värdefull försäljningsmöjlighet i och med att konsumenten både har fått möjlighet att prova koppen på riktigt innan ett eventuellt köp, och ta del av en presentation av upphovspersonen och arbetet med den aktuella koppen (material, teknik, inspiration etc).

Inbjudan till att delta i projektet gick i juni 2019 ut till KHVCs samtliga medlemmar och ett 70-tal ansökningar inkom. Urvalsprocessen gjordes av FDCs personal i två led, dels ett större urval baserat på bilder och information. Dessa skickades till FDC för ett slutgiltigt urval. Det enda kriteriet för att anmäla en kopp var att den skulle tåla maskindisk. Urval baserades på koppens taktila, funktionella och estetiska kvaliteter samt att de sex olika kopparna gärna skulle representera olika tekniker, material och uttryck. Diskussionerna i urvalsgruppen var livliga, ibland svåra, men roliga och vi ser fram emot att presentera kollektionen.

Vårens kopp 2020

Formgivare: Elna-Karin Helgesson
”Te-/kaffekopp med fat, drejad i grå stengodslera med halvblank glasyr i olika färger.  Min tanke är att välja färg efter sinnesstämning. Fatet är en del av koppen. Det höjer funktionen. Man kan lägga en kaka på det, en sked eller en tepåse. Koppen är bra att hålla i och bra att dricka ur då jag drejar kopparna med en tunn kant upptill.”

Höstens kopp 2019

Koppens namn: Linje
Formgivare: Sophia Wallgren
”Varje kopp är uppbyggd av flera långa korvar av porslinslera, eller linjer om man så vill. Efter att ha sammanfogat korvarna har jag tryckt till dem något med fingrarna så att ytan blir slätare. Lerkorvarna bildar på så sätt ett mönster på både insidan och utsidan av koppen vilket kan upplevas med både synen och med känseln. På utsidan av koppen har jag målat små streck med en engobe av koboltoxid i skarven mellan korvarna. Varje kopp skiljer sig lite från de andra på grund av tekniken, de är alla unika men hör tydligt ihop.”

 


Under perioderna höst, vår och sommar ska kopparna användas dels i kaféets verksamhet, dels finnas till försäljning i butiken. Projektets avslutas i januari 2021.