12:30 inviger Sofia Hedén (S), ordförande Stadsbyggnadsnämnden utställningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Malmö stad som presenterar projektet. I Taktil arkitektur ställs tio taktila Malmöbyggnader ut som ett exempel på hur form, arkitektur och digitalisering kan samspela för att göra staden tillgänglig för alla. Utställningen är ett samarbete mellan Form/Design Center, Stadsbyggnadskontoret samt Stadsbiblioteket i Malmö stad där utställningen också kommer visas mellan 22 april och 17 maj.

 

ANMÄLAN: Ingen anmälan krävs