Vi är ett designkollektiv som arbetar mot en hållbar framtid genom design.

Vi designar värdekedjor, från råmaterial till innovativa praktiska processer, och hela vägen fram till produkten. Vi engagerar oss i människovänliga sätt att kommunicera, utbilda och hjälpa andra att skapa den positiva framtiden som vi arbetar mot.

OnMateria handlar om att förstå företags verktyg och verksamhet, och hjälpa dem att utvidga sig och utmana sitt nuvarande sätt att göra saker, deras metod.

Vi hittar de lösningar som skapar förändring, ibland radikalt, när vi experimenterar, testar och designar hela värdekedjan och skapar våra lösningar enligt våra principer. I vår designstrategi går vi mellan olika roller; som uppfinnare, producenter, designers, artister, utbildare och pragmatiska pionjärer. Vårt mål är att söka möjligheter där de saknas. Vårt genomskinliga och hållbart tänkande är de verktyg som erbjuder anpassningsbar förändring med våra partners.

Mellan oss på OnMateria håller vi en bredd av kunskap över diverse discipliner; Vårt samarbete bygger på vår gemensamma tro, vision och känslighet.

Med våra partners har vi arbetat för att lösa renare oceaner och skapat nyfikenhet hos den internationella publiken som är redo att agera. Vi älskar utmaningar när de blir transformativa, som att utveckla hantverkare med ny innovativ produktion, för att nå en ny efterfrågan. Med nya materialmöjligheter vill vi balansera hög prestation med etik, gör vi det här för att hjälpa andra mot en hållbar framtid genom design.