Nationell nod för gestaltad livsmiljö

Form/Design Center är som främsta mötesplats för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige, sedan 2018 utsedd av regeringen som en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Politiken för gestaltad livsmiljö tar utgångspunkt i människans livsmiljö där samverkan och gemensamt skapande är kärnan för att generera kvalitativa värden för alla. Gestaltning av hållbara livsmiljöer är en komplex och mångfacetterad utmaning och Form/Design Center ska inom sina ämnesområden utveckla och sprida kunskap som kan främja ett innovativt tänkande.

Verksamheten tar utgångspunkt i sin samtid mot framtidens utmaningar och möjligheter. Genom tvärdisciplinärt samarbete och samverkan är Form/Design Center ett forum för inspiration, samtal och kunskapsdelning. Via utställningar, program och utvecklingsprojekt bidrar Form/Design Center till delaktighet i samhällsutvecklingen och framhåller inkludering och mångfald ur ett helhetsperspektiv med demokrati, kvalitet och långsiktighet som ledord.

Film: Röster om Form/Design Center

Röster om Form/Design Center är en film framtagen för att ge en bild av verksamhetens roll och arbete som nod där samverkan står i centrum.

Medverkande i filmen

Dorte Bo Bojesen
VD, Form/Design Center

Frida Trollmyr (S)
Kulturkommunalråd, Malmö stad

Magnus Lunderquist (KD)
Ordförande Kulturnämnden, Region Skåne

Lena Jungmark
Koordinator barns- och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium vid SLU

Kristina Schultz
Designpedagog, Ateljé Schultz Lindberg

Gunilla Kronvall
Verksamhetsledare, Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Pernilla Norrman
Projektledning och utveckling, Konsthantverkscentrum i Skåne

Louise Hederström
Möbeldesigner, Louise Hederström Design Studio

Niklas Madsen
Design manager, Superlab

Axel Nordin
Forskare, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet

Monica von Schmalensee
Styrelseordförande, Form/Design Center

Per-Johan Dahl
Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet