Art & Science Initiative

Art & Science Initiative är en plattform för interdisciplinärt tänkande och utforskande mellan konstnärliga och vetenskapliga discipliner.

Genom passionsdrivna tvärvetenskapliga kollisioner skapas ny kunskap som genererar konkreta lösningar.

Läs mer om Art & Science Initiative »