Designens roll inom gestaltad livsmiljö

I två halvdagskonferenser uppmärksammar vi tillsammans med Röhsska museet i Göteborg designens roll inom den gestaltade livsmiljön.

Under de senaste åren har en rad konferenser om gestaltad livsmiljö fokuserat på arkitektur och stadsplanering som viktiga aktörer för att driva debatten. Designområdet har däremot inte varit lika synligt. Genom två halvdagskonferenser, en 18 november och en 21 april 2022, bjuder vi och Röhsska museet in till ett samtal för att sätta fokus på designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas och vem som aktivt deltar i dessa kreativa och ofta komplexa processer.

Form/Design Center och Röhsska museet är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet. Vill du veta mer om den nya politiken för Gestaltad Livsmiljö? Läs mer här ››

→ Programmet presenteras i sin helhet senare i höst.