Få 30 minuters vägledning av arkitekt Hans Boman. Vår arkitekt kan hjälpa dig med frågor om t.ex. bygglov, anmälan tekniskt samråd, kontrollansvarig, startbesked eller liknande. Tider 14:00–14:30 14:30–15:00 15:00–15:30 15:30–16:00 Hans Boman har varit verksam sedan 1979, de senaste sex åren som stadsarkitekt i Lomma kommun. Han har femton års erfarenhet som kommunalanställd arkitekt och har stor kunskap om vad som gäller för att man ska kunna genomföra sina byggplaner. Dessutom har han arbetat tjugo år som projekterande arkitekt och han vet vilka handlingar som krävs och hur de ska se ut för att bli godkända.

 

ANMÄLAN: Boka rådgivning i formuläret nedan. Obs! Boka senast kl 18:00 kvällen innan.

Invajo.com