Med ett ämnesöverskridande innehåll som kopplar an till läroplanens kunskapskrav öppnar lektionen upp för en dialog kring design och designers roll i skapandet av våra livsmiljöer. Syftet är också att uppmuntra till kritiskt tänkande kring konsumtion och produktion. 

Med utgångspunkt i koppen, ett vardagsobjekt som de flesta känner till, guidar lektionen eleverna genom att prata om material, tillverkning, designprocess, kostnad och hållbarhet. Lektionen, som är kostnadsfri, innehåller en teoretisk del följ av en kreativ workshop.

Ett besök på Form/Design Center kan ge ett bredare perspektiv på ämnen som samhällskunskap, slöjd, teknik, historia och bild. Eleverna får dessutom uppleva en unik plats där de lär sig om design, konsthantverk och arkitektur.  

Kontakta oss

Vill du veta mer så är du varmt välkommen att kontakta: roxana@formdesigncenter.com