”Vad får en kropp vara? Och vem bestämmer hur just min kropp får se ut?”

I verket Intimately Social 4.09 / 2015 Edition fortsätter konstnären och modeskaparen Minna Palmqvist att utforska krockarna mellan den socialt accepterade kvinnliga kroppen och de fysiska kropparna av kött och blod som vi faktiskt har. Arbetet startade redan som magisterarbete 2007 på Konstfack då Minna inspirerades av socialantropologen Mary Douglas tankar om att vi har två kroppar, en intim och en social, och den inneboende konflikten mellan det vi önskar oss och det vi försöker dölja.

Minna Palmqvist säger om verket; ”Förutom att markera identitet och grupptillhörighet, är kläder är ett sätt för oss att omforma vår kropp innan vi presenterar den i offentligheten. Kroppar som inte anpassar sig tillräckligt; som inte anstränger sig nog för att behaga; som visar upp valkar och celluliter; som växer och tar för sig, möts ofta med förakt och hån. I min installation vill jag visa på att vi inte får glömma bort kropparna som finns under de kläder vi bär - och vill uppmuntra till att se till att vi klär oss för att i första hand behaga oss själva."

I det nyskapade verk som visas på Bästa Biennalen utforskar hon de förvandlingar vi dagligen genomgår genom vår klädsel, såväl kroppsligt som i vår identitet. Tanken är att verket ska fungera som underlag för en diskussion om konflikten mellan vad vi önskar oss och det vi försöker dölja.

Workshop
Med utgångspunkt i Minna Palmqvists verk pratar vi om hur vi framställer och klär våra kroppar. Hur ser vi egentligen ut? Utifrån blandade material (trä, kartong, tidningsklipp, textil med mera) skapar vi två- och tredimensionella collagekroppar. Ledare för workshopen är Maria E Harrysson, konstnär och pedagog. Workshopen är gratis men det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.  Rek ålder 9 – 14 år.

Datum
27/10 kl 13.00 – 14.30
29/10 kl 13.00 – 14.30

www.minnapalmqvist.com