Många gånger saknas också förståelsen hos vuxna i barnets närhet. Matematik, svenska och engelska räknas till de ”riktiga ämnena” och slöjd som något som mest är skoj.

Detta tycker vi på Form/Design Center är viktigt att ändra på! Slöjd och hantverk lägger grunden till en ökad förståelse för vår materiella värld. Hur tillverkas det vi använder? Av vad? Viktigt är att förstå de resurser som tas i anspråk för att därför ges möjlighet att fundera kring hållbarhet. Även den motoriska färdigheten och tankeprocessen tränas – hur ska jag göra för att detta ska fungera? Här läggs grund till både innovationer och entreprenörskap.

Slöjdcraft är ett interaktivt projekt där barn från olika skolor i Malmö deltar. Tidigt på höstterminen bjöds klasserna in till en visning på Form/Design Center som följdes av en workshop. Efter att ha berättat om verksamheten i huset fick barnen leta reda på föremål i butiken som såg ut som sådant de kunde göra i slöjden. De hittade många. Under workshopen fick de sedan sitt uppdrag; att skapa en egen värld, en Slöjdcraftvärld. Kopplingen till Minecraft är medveten men inte uttalad. Barnen förstod såklart och efter att ha brainstormat och skissat på vad som behövdes i deras värld åkte de tillbaka till skolan för att tillverka.

Under de följande veckorna arbetades det på slöjdlektionerna. Till projektet finns både en blogg och ett Instagramkonto där bilder på arbetena lades upp. På detta sätt kunde de olika klasserna följa och inspireras av varandras arbeten. Efter en arbetsperiod på 6 veckor var det dags för inlämning och resultatet presenteras nu stolt av alla 149 deltagare!

Medverkande skolor:
Apelgårdsskolan, Rosengård, 1 klass åk 4
Bergaskolan, Limhamn, 1 klass åk 5
Pilbäcksskolan, Tygelsjö, 3 klasser åk 4
Örtagårdsskolan, Rosengård, 2 klasser åk 5

Slöjdcraft ingår som en valbar aktivitet inom Skapande Skola i Malmö stad och genomförs med bistånd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Bild: Martin Nicolausson, NU Agency