Arkitekturdagarna

Under två dagar i september arrangerar Sveriges Arkitekter på Form/Design Center det årliga evenemanget Arkitekturdagarna. Målet för evenemanget är att lyfta fram arkitektur och arkitektens roll på ett sätt som är framtidsinriktat och diskuterande.

For information in English click here››.

Mingel, föreläsningar, debatt och diskussion präglar dagarna som genomförs i samarbete med olika organisationer – både lokalt, nationellt och internationellt. Språket är varierat; i programmet står vilka som talar på svenska/nordiska eller engelska.

Arkitekturdagarna är ett nationellt evenemang som i första hand vänder sig till alla medlemmar i Sveriges Arkitekter men även till intresserade inom samhällsbyggnadsbranschen, medlemmar i Form/Design Center och till en intresserad allmänhet. Arkitekturdagarna är gratis och ingen föranmälan krävs. Det går bra att komma en stund eller stanna hela dagen.

Evenemanget sänds live på arkitekt.se och formdesigncenter.com. Alla presentationer och föreläsningar går att se även i efterhand.

 


Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center syftar till att göra Sveriges Arkitekter synligare i södra Sverige samt att öka medlemsnyttan. Förbundet vill också stärka den regionala nod som Form/Design Center utgör. Filialen ordnar utställningar och evenemang i Form/Design Centers lokaler samt samarbetar med nätverk, företag och kommuner i södra Sverige. Verksamhetsledare och kontaktperson är arkitekt RIBA II SAR/MSA Gunilla Kronvall.