Arkitekturdagarna

Under två dagar i september arrangerar Sveriges Arkitekter på Form/Design Center det årliga evenemanget Arkitekturdagarna. Målet för evenemanget är att lyfta fram arkitektur och arkitektrollen på ett sätt som är framtidsinriktat och diskuterande.

Mingel, föreläsningar, debatt och diskussion präglar dagarna och genomförs i samarbete med olika organisationer – både lokalt, nationellt och internationellt. En mötesplats för arkitekter under två dagar i början av september. Evenemanget sänds live och du följer dem på både arkitekt.se och formdesigncenter.com.

 


Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center syftar till att göra Sveriges Arkitekter synligare i södra Sverige samt att öka medlemsnyttan. Förbundet vill också stärka den regionala nod som Form/Design Center utgör. Filialen ordnar utställningar och evenemang i Form/Design Centers lokaler samt samarbetar med nätverk, företag och kommuner i södra Sverige. Verksamhetsledare och kontaktperson är arkitekt RIBA II SAR/MSA Gunilla Kronvall.