Kom till Form/Design Center eller följ Arkitekturdagarna via streaming här på hemsidan. Fritt inträde, ingen anmälan krävs!

Program – onsdag

9–10 (FRUKOST serveras)
Visning av utställningen LEK! (ej live på webben)
Form/Design Center

10–11
Tre perspektiv på lek i staden
LEK!
Helle Nebelon, Helle Nebelong Landscape Architecture
Anna Lenninger, Lenninger lek & landskap
Erik Hannerz, Bitr lektor sociologi, Lunds universitet
Moderator: Titti Olsson, Chefred STAD, Tankesmedjan Movium, SLU

11–12
Att kommunicera de mervärden som arkitekturen skapar för samhället
Akademisk ArkitektforeningDanske Arkitektvirksomheder
Lene Espersen, VD Danske Arkitektvirksomheder
Arkitektur i Danmark - Trendspaning och politik
Lars Autrup, Direktör, Akademisk Arkitektforening

12–13 (LUNCH serveras)
Lansering: Arena Arkitektur och Gestaltad Livsmiljö
Boverket
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
Micael Nilsson, Expert
Daniel André, Utredare
Caroline Stiegsdotter, Uppdragsledare
Sonia Andersson, Uppdragsledare

13–14
Nationella noder och regionala mötesplatser för gestaltad livsmiljö
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Linda Kummel, Funktionsansvarig ArkDes Think Tank
Jonas Olsson, Producent ArkDes
Nina Due, Museichef Röhsska museet
Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
Gunilla Kronvall, Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på
Form/Design Center
Moderator: Tobias Olsson, Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

14–15
Natur och Arkitektur
Nätverket Malmös Arkitekter
Rasmus Vincentz, Co-founder, Habitats
Marianne Mueller, Jens Casper, Casper Mueller Kneer Architects
Moderator: Alexander Lenre Simittchiev, Stadstudio

15–16
Metoder i arkitekturforskning och praktik
Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Gunnar Sandin, Docent
Ana Goidea, Doktorand
Pimkamol Mattsson, Post-doc forskare
Moderator: Per-Johan Dahl, Lektor

16–17
Livsstilsförändringar och fastighetsbranschens framtid
Fastighetsägarna Syd
Daniel Evertsson, Fastighetsutvecklare, Svenska Hus
Eric Sjöstedt, Affärsområdeschef handel, Vasakronan
Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna Syd
Moderator: Anna Wiking, Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna Syd

17–
More than Enough: Architecture after Growth
ABAR Sveriges Arkitekter Skåne
Phineas Harper, Chief co-curator of the Oslo Triennale 2019

Skriv ut programmet (PDF) här »

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen

I samarbete med: Akademisk Arkitektforening, ArchFilm Lund, Boverket, Danske Arkitektvirksomheder, Fastighetsägarna Syd, LSt produktion, Lunds universitet, Malmö stad, Malmö universitet, Nätverket Malmös Arkitekter, SLU, Sveriges Arkitekter Skåne, Sveriges Arkitekters Akademier och Svenskt Trä.