Varje lands byggvärld utgör ett eget ekosystem. Byggare, brukare, planerare, arkitekter och byggherrar – bland många andra – formar tillsammans en kultur. Ett av den svenska byggvärldens särdrag är en arkitektroll som är relativt kringskuren och som innebär mindre formellt ansvar än arkitektrollen i många andra länder. Arkitekten kan lätt tappa inflytande när byggen sätter igång, och en risk kan bli att hus bär spår av en rörig process där vinstmarginaler får successivt större betydelse.

Kanske delvis som ett svar på detta finns en växande trend av projekt i egen regi – byggen där arkitekter själva säkrar finansiering. Föreningen Byggande Arkitekter bildades 2015, och sedan några år har kommuner börjat skapa markanvisningar som uttryckligen riktar sig till arkitekter som tar byggherreansvar. Flera av de mest innovativa projekten finns i Skåne, och detta är också fokus för utställningen. Även inom ett snårigt ekosystem kan det rymmas oanade möjligheter, och kanske är byggen i egen regi bara en del av berättelsen.

Byggen i egen regi har gett upphov till många intressanta hus, men fenomenet säger kanske också något om hur arkitektrollen borde se ut. I utställningen delar ett antal arkitekter med sig av tankar och projekt och i anslutning till Arkitekturdagen på Form/Design Center den 1 september bjuds det på föreläsningar och panelsamtal om arkitektrollens framtid.

Medverkande kontor: