/ Grundaren Jenny Nordberg berättar om vad SPOK är.

SPOK – Samtida produktion och konsumtion

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion.

Hör gärna av dig om du är tillverkare och vill vara listad på SPOKs hemsida (www.s-p-o-k.se) eller om du har tips om tillverkare som borde vara med. SPOK är en levande plattform som formas och utökas kontinuerligt tillsammans med sina användare. Maila oss på mail@s-p-o-k.se

Under 2020 utökas SPOK:s digitala plattform till hela Sverige

Tillväxtverket har, i enlighet med regeringens ambition att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige, beviljat SPOK medel för att expandera till hela landet. SPOK har hittills haft Skåne som utgångspunkt och syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Under sex månader kommer ett intensivt arbete bedrivas för att utveckla den befintliga, digitala plattformen så att den anpassas till sin nya kostym.

Det finns flera indikatorer som påvisar att tillverkningsplattformar är nästa logiska utveckling inom tillverkningsindustrin. Fler företag ser möjligheterna med lokal tillverkning – därmed växer behovet av att samla dessa verksamheter på ett ställe så att de blir mer tillgängliga.

SPOK kommer med den utökade digitala plattformen ytterligare kunna synliggöra lokala tillverkare och på så vis skapa fler möten och förenkla samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Dessa möten kommer i förlängningen generera företagsamhet för både innovativa företag och tillverkningsindustrin.

Målet med satsningen är att sprida plattformen nationellt med hjälp av ett nätverk av självgående, regionala hubbar som administrerar listningen av företag lokalt. Utvecklingen av plattformen är planerad att genomföras under hösten 2019 och lanseras under designveckan i Stockholm i februari 2020.

SPOK är grundat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades för första gången i februari 2016 med stöd av Region Skåne, Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne. Idag drivs SPOK från Form/Design Center i Malmö som är huvudman för projektet. Anna Gudmundsdottir är projektledare. Marcus Brunström är nyanställd projektassistent med fokus på att driva utvecklingen av den digitala plattformen.

Tillväxtverkets bidrag sker inom ramen av utlysningen för utveckling av industrialiseringshubbar inom det nationella programmet Tillverkning i Sverige.

SPOK materialsamling

SPOK materialsamling visar vilka resurser som finns i Skåne för att främja utveckling av lokal produktion och konsumtion. Syftet är att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter genom att kontinuerligt fylla på samlingen med nya material. SPOKs samling av material finns på våning 3 på Form/Design Center.

Kontaktperson

Anna Gudmundsdottir, projektledare Form/Design Center
Tel: 0704-61 12 58
anna@formdesigncenter.com