Sveriges Arkitekter Skåne

Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor, yrkesfrågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av 15 lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften. Lokalföreningarna är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.

Sveriges Arkitekter Skåne

Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR, kvällar med mingel och föreläsningar, och har sin bas på Form/Design Center i Malmö. Ibland gör de större satsningar som tävlingen IMAGINE Open Skåne 2030, eller seminarium för arkitekter. Deras målsättning är att erbjuda sina medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.

Läs mer om Sveriges Arkitektur »